รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561 )รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ(ปริญญาโท)

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 กันยายน - 21 กันยายน 2560 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2559 )
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 7 เมษายน 2559 - 21 เมษายน 2559 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 14 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน 2559 )
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น